Wykonawca

Wykonawca jest obowiązany sprawdzić, czy dostarczone przez inwestora projekty wykonano i zatwierdzono w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami i czy są kompletne. Projekty i kosztorysy uważa się za kompletne, jeżeli zawierają wszystkie dane potrzebne do wykonania obiektu.

Ponadto wykonawca ma obowiązek starannie sprawdzić kosztorysy robót, za które wynagrodzenie ma być płatne ryczałtem. Sprawdzenie powinno być zakończone przez wykonawcę na 60 dni przed umówionym terminem rozpoczęcia robót.

Jeżeli w terminie przewidywanym na sprawdzenie dokumentacji wykonawca nie zgłosi zastrzeżenia do projektów .lub kosztorysów, uważa się, że akceptuje do realizacji otrzymaną dokumentację. O ewentualnych wadach projektu zauważonych podczas sprawdzania oraz o swoich zastrzeżeniach wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić inwestora i projektanta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony