Wykonywanie robót murarskich zimą

Niskie temperatury, które występują zimą, przedłużają lub przerywają wiązanie i twardnienie zapraw, a ponadto surowe warunki atmosferyczne utrudniają pracę ludziom.

Ze względu ma wpływ niskich temperatur na procesy fizykochemiczne występujące w zaprawach rozróżnia się trzy zakresy temperatur od ± 10°C dó -1°C lub ~3°, od -2°C lub -4° do

– 15°C i poniżej – 16°C. Obniżenie temperatury do pierwszego zakresu przedłuża czas wiązania zaprawy. Woda zarobowa w zaprawie wapienno-cenientowej zamarza już w temperaturze powietrza – 1°C, w zaprawie cementowej w temperaturze, ~3°C. Dlatego też zakres temperatury wymaga specjalnej ochrony świeżego muru. W temperaturze poniżej – 15°C praca jest bardzo utrudniona, gdyż człowiek traci dużo ciepła na utrzymanie właściwej temperatury własnego ciała i w związku z tym szybko się męczy. Praca staje się bardzo mało wydajna, a ponadto grozi odmrożeniem rąk lub -nóg, więc warunki bhp zalecają niewykonywanie prac w takich temperaturach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony