Wykonywanie robót murarskich zimą

Niskie temperatury, które występują zimą, przedłużają lub przerywają wiązanie i twardnienie zapraw, a ponadto surowe warunki atmosferyczne utrudniają pracę ludziom.

‚Ze względu na wpływ niskich temperatur na procesy fizykochemiczne występujące w zaprawach rozróżnia się trzy zakresy temperatur od ± 10°C dó -1°C lub ~3°, od -2°C lub -4° do

– 15°C i poniżej – 16°C. Obniżenie temperatury do pierwszego zakresu przedłuża czas wiązania zaprawy. Woda zarobowa w zaprawie wapienno-cementowej zamarza już w temperaturze powietrza – 1°C, w zaprawie cementowej w temperaturze, ~3°C. Dlatego też zakres temperatury wymaga specjalnej ochrony świeżego muru. W temperaturze poniżej – 15°C praca jest bardzo utrudniona, gdyż człowiek traci dużo ciepła na utrzymanie właściwej temperatury własnego ciała i w związku z tym szybko się męczy. Praca staje się bardzo mało wydajna, a ponadto grozi odmrożeniem rąk lub nóg, więc warunki bhp zalecają niewykonywanie prac w takich temperaturach.

Zmarznięcie zaprawy wapiennej lub wapienno-cementowej powoduje jej zniszczenie. Dlatego też w okresie zimowym można do robót murarskich stosować wyłącznie zaprawy cementowe, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo zamarznięcia przed uzyskaniem potrzebnej wytrzymałości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony