Zasada harmonii

Zasada harmonii polega na wzajemnym zharmonizowaniu uprzednio dokładnie przeanalizowanych i dobranych czynności, tworzących określony proces produkcyjny. Wynik ekonomiczny będzie tym lepszy, im czasy trwania poszczególnych czynności będą lepiej dobrane. Zasada harmonii znajduje zastosowanie podczas ustalania liczby i wielkości zespołów wchodzących w skład brygad.

Ostatnia z najważniejszych zasad to: zasada optymalnego wyniku działania. Zasada powyższa nakazuje poszukiwać i osiągać wyniki optymalne, np. charakteryzujące się najwyższą efektywnością ekonomiczną.

Ogólnie pojęcie optymalizacji oznacza określenie takiego rozwiązania danego problemu, które jest najlepsze ze względu na wybrane kryterium i spełnia zadane ograniczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony