Zasady ogólne zagospodarowania placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy i związane z tym urządzenia stanowią część środków wyposażenia technologicznego budowy, analogicznie jak urządzenie w warsztacie mechanicznym.

Urządzenie placu budowy projektuje się po zbadaniu warunków miejscowych i ułożeniu harmonogramu robót. Projekt zagospodarowania placu budowy zawiera plan placu budowy oraz projekty niezbędnych urządzeń. Zagospodarowanie placu budowy może się zmieniać w poszczególnych jej fazach, dlatego projekt podaje nieraz parę planów placu budowy dla każdej z jej faz. Na planie zagospodarowania placu budowy (rys. 10-1) powinny być naniesione obrysy wznoszonych obiektów, drogi dojazdowe (stałe

i prowizoryczne), rozmieszczenie wszystkich maszyn i urządzeń, budynków prowizorycznych i placów składowych, zarówno generalnego wykonawcy, jak i podwykonawców, oraz wskazane trasy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i innych. Podstawowe projekty urządzeń placu budowy obejmują:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony