Zasady podstawowe naukowej organizacji pracy

Do podstawowych zasad naukowej organizacji pracy należą: Zasada wzrastania produkcji. Według tej zasady wzrost wydajności pracy na jednostkę produkcji rośnie do pewnego punktu, powyżej którego dalszy wkład pracy i wysiłków jest niecelowy. Dopiero radykalna zmiana warunków, w których odbywa się produkcja, może przesunąć ten punkt i ustalić nowy podwyższony punkt wydajności.

Zasada podziału pracy i specjalizacji. Podział pracy jest jedną z podstawowych zasad racjonalnej organizacji. Polega on na podziale zadania na elementarne części składowe, które powierza się do wykonania pojedynczym osobom. Dzięki temu robotnik’ może łatwiej opanować czynności wymagane procesem technologicznym oraz uzyskać wyższą wydajność.

Zasada koncentracji polega na łączeniu jednorodnych czynności. Przynosi to oszczędności nakładów pracy i materiałów oraz zwiększa wydajność. W budownictwie, w myśl tej zasady, tworzy się centralne zbrój arnie, ciesielnie, betonownie itp., które obsługują wiele budów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony