Zasady podziafu obiektu na działki robocze

Działką nazywamy część obiektu, na której w danym momencie wykonuje pracę określona brygada o stałym składzie. Działki robocze ustala się tak, aby ilości robót na każdej z nich były możliwie jednakowe pod względem pracochłonności. Działki powierza się do wykonania brygadom o stałym składzie. Przechodzą one z działki na działkę, wykonując zawsze tę samą pracę, w takich samych okresach czasu.

Podział całości robót na działki powinien być taki, aby brygady robocze pracujące równolegle na odrębnych działkach wzajemnie sobie nie przeszkadzały i wykonywały na nich prace stanowiące pod względem technologicznym całość. Liczba działek roboczych z punktu widzenia prostoty i przejrzystości organizacyjnej powinna odpowiadać liczbie wszystkich wiodących, czyli zasadniczych robót.

Ogólnie liczbę działek (oznaczona literą n), na którą należy podzielić obiekt, aby można go było realizować metodą pracy równomiernej, określa się z zależności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony