Zmarznięcie zaprawy wapiennej

Zmarznięcie zaprawy wapiennej lub wapienno-cementowej powoduje jej zniszczenie. Dlatego też w okresie zimowym można do robót murarskich stosować wyłącznie zaprawy cementowe, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo zamarznięcia przed uzyskaniem potrzebnej wytrzymałości.

Zamarznięcie zapraw cementowych przed początkiem wiązania zahamowuje ten proces, ale po odtajeniu zaprawa wiąże dalej nic nie tracąc na wytrzymałości. Zamarznięcie zaprawy w czasie wiązania, wskutek zwiększenia objętości wody zarobowej, powoduje zniszczenie połączeń tworzących się utworów krystalicznych

i koloidalnych. Połączenia te nie regenerują się po odtajaniu zaprawy. Natomiast zamarznięcie zaprawy, która już związała i osiągnęła przynajmniej 20% swej wytrzymałości końcowej, nie powoduje ujemnych skutków. Twardnienie zostaje co prawda zahamowane, ale po odtajeniu odnawia !się i przebiega jak w zaprawie nie poddanej działaniu mrozu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategoria Strony